Agrarische Simmerjûn!

Klik hier voor meer info

In het Friese veenweidegebied Idzegea is, samen met agrarisch Collectief Súdwestkust, de afgelopen jaren gewerkt aan projecten vanuit de Regio Deal NIL. Op één van de langste avonden van 2024 vertellen we graag over de bereikte resultaten. Tijdens deze avond gaan we in op natuurinclusief bodem verbeteren (kunstmestvervangers), stand van zaken Aanvalsplan Grutto en het GLB Samenwerkingsverband. Ook kun je in gesprek met de gebiedscommissie over de Veenweideopgave. We sluiten de avond af met een borrel en bitterbal.

Aanvang 20.00 uur
Multifunctioneel Centrum It Joo, Joodyk 2, 8614 JK Oudega (SWF)

Aanmelden is niet nodig