In april organiseren wij i.s.m. Grutsk op ús Greidefûgels 2 demo's over faunavriendelijk maaibeheer. 'Hoe zorgen we er met elkaar voor dat we zoveel mogelijk fauna in het veld behouden tijdens het maaiseizoen?'

Voor wie?

  • Boeren 
  • Loonwerkers
  • Vogelwachters
  • Bedrijfsleven
  • Overheden
  • Studenten uit het groene onderwijs
  • Andere geïnteresseerden

Wat?

De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch deel met sprekers die elk vanuit een ander perspectief hun kennis en ervaring delen. Daarna volgt een demonstratie van verschillende technische innovaties en machines die ingezet kunnen worden.

Waar?

Op het bedrijf van mts. Westert, Afkelânsdyk 3, 8606 JZ Sneek. Klik hier voor de route.

Programma

13.15 Inloop
13.30 Welkom door BoerenNatuur Fryslân
13.45 Grutsk op ús Greidefûgels
13.55 Boer (gastheer) aan het woord
14.00 Gedeputeerde De Vries
14.05 Vogelwachter van Agrarisch Collectief It lege Midden
14.10 Agrarisch Collectief It lege Midden
14.15 Loonwerker – hoe gaat het faunavriendelijk maaibeheer praktisch gezien in zijn werk?
14.25 Plenaire samenvatting
14.30 Pitches over machinerie en noviteiten:

  1. AI-drone
  2. Pöttinger Sensosafe 

14.50 Demo’s voornoemde machinerie en noviteiten.
15.45 Officiële afsluiting en laatste vragen
16.00 Hapje en drankje staan klaar