Zonnekroon is een meerjarig gewas, het kan 25 jaar productief blijven (misschien zelfs langer!). Het kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: veevoer en vezels (potgrond, isolatie, papier). Dit gewas wordt één keer ingezaaid en daarna hoeft er geen grondbewerking meer plaats te vinden. Eén keer per jaar bemesten en één of twee keer per jaar oogsten (afhankelijk van je doeleinde). Binnen dit project wordt gekeken naar waar de kansen liggen en hoe een verdienmodel gecreëerd kan worden voor de regio. 
 

Programma woensdag 28 augustus 2024

Bij de excursie zijn verschillende partijen aanwezig zijn die kansen zien in het verwerken van het gewas of voor teeltoptimalisatie.

  • Hogeschool Van Hall Larenstein zal ingaan op de inhoud en het doel van het project
  • Verwerkend bedrijf over kansen en mogelijkheden in het verwerken van het gewas
  • De agrariër laat zien wat er gebeurt op het perceel en vertelt wat zijn motivatie is om aan het project mee te doen