Kennisuitwisselingsbijeenkomst 'Lûden út it Fjild'

Klik hier voor de uitnodiging

Voor echte natuurliefhebbers is het voorjaar het mooiste seizoen van het jaar. Het is de tijd waarin weidevogels zich voorbereiden op het broedseizoen en de zoektocht naar het eerste kievitsei begint. Ondanks de vele wetenschappelijke rapporten zijn het vooral de ervaren 'fjildminsken' die in de praktijk actief zijn in de bescherming van weidevogels. Hun waardevolle kennis komt vaak niet terug in deze rapporten. 


Alle veldmedewerkers van de Friese agrarische collectieven worden daarom van harte uitgenodigd voor een praktische uitwisselingsbijeenkomst. Op deze manier kunnen we luisteren naar ervaringen uit het veld en van elkaar leren. 


Deze bijeenkomst vindt plaats op 28 maart a.s. bij de Dairy Campus in Leeuwarden.