In het Friese veenweidegebied de Hegewarren is een pilot gestart gericht op de teelt van Lisdodde. Dit jaar is een deel van de polder op verschillende manieren ingericht om te kijken wat je tegen komt als je met deze teelt aan de slag gaat. Tijdens deze bijeenkomst deelt het projectteam de do’s en don’ts. 

Aanvang 19.30 uur
Innovatiebedrijf de Hegewarren, Hegewarren 30, 9216 XR Oudega Gem Smallingerland