Samenwerking akkerbouw en veehouderij

Klik hier voor meer info Klik hier om je aan te melden

Sjoerd Reitsma en Siep Oosterveld vertellen enthousiast over hun stappen richting een meer regeneratieve landbouw, met nadruk op verbetering van de bodemkwaliteit. “Veel meer uien met minder kunstmest en gif” was het resultaat van hun boerenexperiment. De pilot kreeg een vervolg, waarbij adviseur Oane Galema opnieuw de metingen verricht. Met de drie heren kunt u deze avond na de rondleiding in gesprek.

19.30 - 21.30 uur (exclusief nazit)
Fam. Sj. Reitsma 
Kooireed 4 in Piaam