Wij houden van en zorgen voor een landschap waar je insecten hoort zoemen, bloemen ziet bloeien en ruimte is voor vogels en dieren. Kortom: een biodivers agrarisch landschap, met daarbij oog voor het verdienmodel van de boer.

De nieuwe organisatie BoerenNatuur Fryslân is vanaf 1 januari actief. Dit is een samensmelting van stichtingen Kollektivenberied Fryslân (KBF) en Living Lab Fryslân (LLF) (incl. de Landbouw Adviespool (LAP). We zijn nog druk doende met de vulling en optimalisering van de nieuwe site boerennatuurfryslan.frl. Wij verwachten dat deze op 1 maart a.s. live gaat, tot die tijd kunt u het laatste nieuws blijven volgen op kbf.frl, livinglabfryslan.frl en lap.frl.