Onze adviseurs

Het doel is om boeren te helpen met de transitie naar NIL. Door hen onafhankelijk advies van een expert aan te bieden, kunnen stappen voorwaarts gezet worden.

De adviezen die gegeven worden zijn van onafhankelijke aard en puur gericht op een meer natuurlijke balans in de landbouw in combinatie met een gezond verdienmodel voor de boer.

Gratis advies aanvragen

Haije Valkema

Bedrijfsnaam: H. Valkema Advies
Expertises: ANLB, kruidenrijk grasland, particulier natuurbeheer, weidevogelbeheer

Oane Galama

Bedrijfsnaam: Galama Sustainable Solutions
Expertises: bedrijfsonderzoeken, koolstofvastlegging, regeneratieve landbouw

Rick Hoksbergen

Bedrijfsnaam: Countus
Expertises: Financieel economisch advies

Thijs Faassen

Bedrijfsnaam: Faassen Agriservice
Expertises: bedrijfseconomische zaken, bodembiologie, samenwerking melkveehouderij/akkerbouw

Kees Water

Bedrijfsnaam: Ekopart Kees Water Advies
Expertises: bedrijfseconomie en strategie, melkveehouderij, omschakelingsvraagstukken landbouw i.c.m. natuurbeheer

Sophie ten Caat

Bedrijfsnaam: Landschapsbeheer Friesland
Expertises: agrarisch natuur- en landschapsbeheer, erfbeplanting, flora en fauna

Gerrit Tuinstra

Bedrijfsnaam: Landschapsbeheer Friesland
Expertises: agrarisch natuur- en landschapsbeheer, ecologie, erfbeplanting

Albert van Burgsteden

Expertises: makelaar, rentmeester, transitie grondprocessen

Michel Pauluis

Bedrijfsnaam: Ús Hôf
Expertises: agro-ecologische tuinen, permacultuur, regeneratieve teelt

Michiel Meindertsma

Bedrijfsnaam: DLV Advies
Expertises: BAS-adviseur, erkend weidecoach, rundveeverbetering

Doede Kooistra

Bedrijfsnaam: Van Eysinga & Oostra c.s. rentmeesters en juristen
Expertises: rentmeester, weidevogelbeheer

Jan-Olaf Tjabringa

Bedrijfsnaam: Gebiedscoöperatie Zuidoost Friesland
Expertises: erfcoach, landschapsbeheer, weidevogelbeheer

Christiaan Bondt

Bedrijfsnaam: Care4Soils
Expertises: bemestingsadvies, bouwplanadvies, ruwvoerteelt, zaai-/teeltadvies

Gerke Jilt Veenstra

Expertises: bokashi, carbonfarming, coaching, kruidenrijk grasland

Johannes Spyksma

Bedrijfsnaam: Vertegenwoordiger van het Platform Friese Rassen en Gewassen
Expertises: Friese rassen en gewassen, horeca, toerisme

Jelmer Sietzema

Bedrijfsnaam: Alfa Accountants en Adviseurs
Expertises: bedrijfsvoering, economie

Henk Oud

Bedrijfsnaam: Hoogland
Expertises: biotoopverbetering, weidevogelbeheer

Linda Nijhof

Bedrijfsnaam: Veevoedingsadviesbureau Nijhof
Expertises: bemesting, kruidenrijk grasland, rantsoenoptimalisatie icm weidegang

Ria Commandeur

Bedrijfsnaam: R. Commandeur Advies
Expertises: bodem, economie, omschakeling

Bregje Hamelynck

Bedrijfsnaam: Ús Hôf
Expertises: boeren in de korte keten, permacultuur

Henk Heida

Expertises: bodemvruchtbaarheid, veevoeding

Barry Akkerman

Bedrijfsnaam: DLV Advies
Expertises: bouwadvies, ontwikkeling ondernemerschap

Henk Westerhof

Bedrijfsnaam: St. Veldleeuwerik
Expertises: akkerbouw, reststromen

Joost Mulder

Bedrijfsnaam: Mulder Agro
Expertises: bemesting, biomassa, bodemvruchtbaarheid, kruidenrijk grasland

Frank Verhoeven

Bedrijfsnaam: Boerenverstand
Expertises: diervoeding, grondgebonden melkveehouderij en akkerbouw

Atze Abma

Bedrijfsnaam: Op stal advies
Expertises: stallenbouw

René Jochems

Bedrijfsnaam: Groeibalans
Expertises: bemesting, bodembiologie, plantgezondheid

Nico Minnema

Bedrijfsnaam: Successie Natuurzaken
Expertises: kruidenrijk grasland, weidevogelbeheer

Sytse Waltje

Bedrijfsnaam: DLV
Expertises: bodemschimmels, eiwitteelt, reststromen

Jehannes Fopma

Bedrijfsnaam: Melkveehouder
Expertises: bodem, Natuurinclusieve Landbouw, stikstof, voeding

Hessel Jan Sinnige

Bedrijfsnaam: Agrinetwerk
Expertises: Optimalisatie melkveehouderij, Zelf zuivelen

Paulien Kruiper

Bedrijfsnaam: Fier Coaching en Advies
Expertises: 
Voeding en duurzaamheid, voedselbossen