Living Lab

Gezamenlijk maken we ons sterk voor meer natuurinclusieve landbouw die economisch rendabel is en met meer ruimte voor natuur-, milieu- en landschapswaarden. We delen kennis en innovatie met elkaar en zorgen voor verbinding. 

Contact opnemen voor samenwerking Ontdek onze thema's

Wat wij organiseren om onze jaarthema's uit te dragen?

Brûsplak- en Veldbijeenkomsten

We organiseren geregeld brûsplak- en veldbijeenkomsten, waarbij we de boer, burger en overheid bij elkaar brengen. Tijdens de bijeenkomst regelen we experts die demo’s en presentaties geven rondom het thema die op dat moment actueel is.

Demo's ecologisch slootschonen

Elk jaar organiseren we velddemo's ecologisch slootschonen, waarbij we eerst in de theorie duiken samen met Wetterskip Fryslân en het bijbehorende Agrarisch Collectief. Dit wordt gevolgd door een velddemo, waar naderhand ruimte is voor vragen voor de loonwerker. 

Kenniscarrousel

Elk jaar organiseren we een kenniscarrousel met een specifiek thema. Na een algemene, plenaire inleiding gaan we in kleinere groepen in kennissessies en workshops verder aan de slag. We gaan in op mogelijkheden, geven inzicht en inspiratie.

Studiegroepen

Momenteel faciliteren wij 15 studiegroepen, waarbij boeren samen leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL). Deelname is gratis, vanwege een bijdrage uit de SABE-regeling. 

Voederhagen

Veel boeren is het wel eens opgevallen dat vee bij een wilg blijft staan om hier van te vreten. Dit heeft te maken met de ontstekingsremmende stof salicine (basis van aspirine), waar de koe op dat moment behoefte aan heeft. Naast wilg zijn er meerdere soorten waarvan bekend is dat deze een positief effect hebben op de gezondheid van het vee vanwege inhoudstoffen (o.a. tanninen), of hogere mineralengehaltes (o.a. calcium, zink).

Door het aanplanten van voederhagen kan enerzijds de biodiversiteit versterkt worden en anderzijds de gezondheid van het vee. Wij zijn momenteel bezig om een vervolg project te organiseren voor het aanplanten van voederhagen bij verschillende boeren. 

Neem contact op voor meer informatie

Veggielab

We werken samen aan het project Veggielab, waarbij het doel is om partijen uit de gehele keten te laten zien hoe agrariërs hun gewassen op de boerderij kunnen bewerken tot halffabricaten (ready-to-use) en eindproducten (ready-to-eat, ready-to-cook) en zodoende hun positie in de keten te kunnen versterken, leidend tot een beter verdienmodel.

Samenwerken?

Gezamenlijk willen we een natuurinclusieve landbouw bevorderen, die economisch rendabel is en waarin meer ruimte is voor natuur-, milieu- en landschapswaarden. Dit doen we door elk jaar met een actueel thema te werken, waarbij we verschillende bijeenkomsten organiseren om zo kennis en innovatie met elkaar te delen. 

Heb je een project waarmee je met ons wilt samenwerken?

Neem contact op