Nieuws

Nieuws

Excursie Wat leeft en groeit er in en rondom de sloot en greppels?

Excursie Wat leeft en groeit er in en rondom de sloot en greppels?

26 Juni is er 's avonds in Lemmer een bijeenkomst + excursie over de ecologische effecten van ecologisch slootschonen en...

Lees meer
Update project Blijvend Grasland

Update project Blijvend Grasland

Dit project richt zich op het behoud van blijvend grasland. Voor dit project betekent dit dat grondgebruikers de grond i...

Lees meer
Jonge reekalfjes gespot?

Jonge reekalfjes gespot?

Wij zijn bezig met het maken van een film over wat er momenteel in de Friese weilanden leeft. Heel veel jonge dieren, zo...

Lees meer
Geslaagde 2e demo in Sneek

Geslaagde 2e demo in Sneek

Gedeputeerde De Vries, loonwerkers, boeren, het bedrijfsleven, gemeenten en vogelwachters waren afgelopen vrijdag bij de...

Lees meer
Grote opkomst bij 1e demo in Stiens

Grote opkomst bij 1e demo in Stiens

Boeren, loonwerkers, het bedrijfsleven, gemeentes en een groep studenten van MBO-Aeres waren afgelopen woensdag bij de 1...

Lees meer
Leerzame lezing over de bodem

Leerzame lezing over de bodem

Gisteren was er weer een studiegroepbijeenkomst van één van onze studiegroepen, met een lezing van Ruud Hendriks over de...

Lees meer
3e Keukentafelgesprek Stikstof in Roodhuis

3e Keukentafelgesprek Stikstof in Roodhuis

De 3e Keukentafelsessie Stikstof vond afgelopen donderdag plaats in Roodhuis bij de familie De Boer. Alle boeren hadden ...

Lees meer
Faunavriendelijk maaien

Faunavriendelijk maaien

Samen met Grutsk op ús greidefûgels, diverse agrarische collectieven en loonwerkers zijn we bezig met de voorbereiding v...

Lees meer
Hoe staat het met de voederhagen?

Hoe staat het met de voederhagen?

Vanuit het project Voederhagen is inmiddels al zo'n 4 kilometer aangeplant. Hoe staat het daarmee?

Lees meer
Keukentafelbijeenkomst Stikstof in Bantega

Keukentafelbijeenkomst Stikstof in Bantega

Onze 1e Keukentafelsessie Stikstof vond afgelopen vrijdag plaats in Bantega bij de familie De Jong. Alle boeren hadden v...

Lees meer
Steenuil in de buurt?

Steenuil in de buurt?

Steenuilwerkgroep Friesland is (opnieuw) actief aan het werven en inventariseren, zodat hulp gegeven kan worden om uitbr...

Lees meer
Meer omzet creëren op een akkerbouwbedrijf

Meer omzet creëren op een akkerbouwbedrijf

Deze maand stond een artikel in magazine Boerderij over het behalen van meer omzet met je akkerbouwbedrijf door meerwaar...

Lees meer