Nieuws

Nieuws

Minder biodiversiteit in en rondom boerensloot

Minder biodiversiteit in en rondom boerensloot

Het vele regenwater van de afgelopen maanden heeft gezorgd voor verminderde groei van planten in en rondom de sloot en e...

Lees meer
Sneakpreview 'Strijders voor een levend Frysk lânskip'

Sneakpreview 'Strijders voor een levend Frysk lânskip'

In het voorjaar zitten de weilanden vol jong leven. Dit is ook de periode dat er weer gemaaid kan worden. Hoe zorgen we ...

Lees meer
Werkbezoek Statenfractieleden en aanverwante relaties

Werkbezoek Statenfractieleden en aanverwante relaties

Wij, als nog redelijk nieuwbakken organisatie, presenteerden ons tezamen met agrarisch collectief ELAN Zuidoost Frieslan...

Lees meer
Excursie waarom ecologisch slootschonen en greppelinfiltratie?

Excursie waarom ecologisch slootschonen en greppelinfiltratie?

26 Juni is er 's avonds in Lemmer een bijeenkomst + excursie over ecologisch slootschonen en greppelinfiltratie.

Lees meer
Wat levert greppelinfiltratie en onderwaterdrainage op?

Wat levert greppelinfiltratie en onderwaterdrainage op?

26 Juni is er 's avonds in Lemmer een bijeenkomst + excursie over de ecologische effecten van ecologisch slootschonen en...

Lees meer
Update project Blijvend Grasland

Update project Blijvend Grasland

Dit project richt zich op het behoud van blijvend grasland. Voor dit project betekent dit dat grondgebruikers de grond i...

Lees meer
Jonge reekalfjes gespot?

Jonge reekalfjes gespot?

Wij zijn bezig met het maken van een film over wat er momenteel in de Friese weilanden leeft. Heel veel jonge dieren, zo...

Lees meer
Geslaagde 2e demo in Sneek

Geslaagde 2e demo in Sneek

Gedeputeerde De Vries, loonwerkers, boeren, het bedrijfsleven, gemeenten en vogelwachters waren afgelopen vrijdag bij de...

Lees meer
Grote opkomst bij 1e demo in Stiens

Grote opkomst bij 1e demo in Stiens

Boeren, loonwerkers, het bedrijfsleven, gemeentes en een groep studenten van MBO-Aeres waren afgelopen woensdag bij de 1...

Lees meer
Leerzame lezing over de bodem

Leerzame lezing over de bodem

Gisteren was er weer een studiegroepbijeenkomst van één van onze studiegroepen, met een lezing van Ruud Hendriks over de...

Lees meer
3e Keukentafelgesprek Stikstof in Roodhuis

3e Keukentafelgesprek Stikstof in Roodhuis

De 3e Keukentafelsessie Stikstof vond afgelopen donderdag plaats in Roodhuis bij de familie De Boer. Alle boeren hadden ...

Lees meer
Faunavriendelijk maaien

Faunavriendelijk maaien

Samen met Grutsk op ús greidefûgels, diverse agrarische collectieven en loonwerkers zijn we bezig met de voorbereiding v...

Lees meer