Rûchte is it nije moai

Gezamenlijk bevorderen wij een natuurinclusieve landbouw, die economisch rendabel is en waarin meer ruimte is voor natuur-, milieu- en landschapswaarden.

WIE WIJ ZIJN GRATIS ADVIES AANVRAGEN

Nieuws

Minder biodiversiteit in en rondom boerensloot

Minder biodiversiteit in en rondom boerensloot

Het vele regenwater van de afgelopen maanden heeft gezorgd voor verminderde groei van planten in en rondom de sloot en e...

Lees meer
Sneakpreview 'Strijders voor een levend Frysk lânskip'

Sneakpreview 'Strijders voor een levend Frysk lânskip'

In het voorjaar zitten de weilanden vol jong leven. Dit is ook de periode dat er weer gemaaid kan worden. Hoe zorgen we ...

Lees meer
Werkbezoek Statenfractieleden en aanverwante relaties

Werkbezoek Statenfractieleden en aanverwante relaties

Wij, als nog redelijk nieuwbakken organisatie, presenteerden ons tezamen met agrarisch collectief ELAN Zuidoost Frieslan...

Lees meer
Excursie waarom ecologisch slootschonen en greppelinfiltratie?

Excursie waarom ecologisch slootschonen en greppelinfiltratie?

26 Juni is er 's avonds in Lemmer een bijeenkomst + excursie over ecologisch slootschonen en greppelinfiltratie.

Lees meer
Wat levert greppelinfiltratie en onderwaterdrainage op?

Wat levert greppelinfiltratie en onderwaterdrainage op?

26 Juni is er 's avonds in Lemmer een bijeenkomst + excursie over de ecologische effecten van ecologisch slootschonen en...

Lees meer
Update project Blijvend Grasland

Update project Blijvend Grasland

Dit project richt zich op het behoud van blijvend grasland. Voor dit project betekent dit dat grondgebruikers de grond i...

Lees meer

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Agenda

01
Okt
Efkes buorkje

Efkes buorkje

Op 1 en 3 oktober openen natuurinnovatieve boeren in zes Friese agrarische collectieven hun deuren voor collega-boeren. ...

Lees meer
03
Okt
Efkes buorkje

Efkes buorkje

Op 1 en 3 oktober openen natuurinnovatieve boeren in zes Friese agrarische collectieven hun deuren voor collega-boeren. ...

Lees meer
27
Aug
Excursie kansrijke gewassen - Koolzaad

Excursie kansrijke gewassen - Koolzaad

Agrarisch Collectief Waadrâne organiseert vier excursies rondom Kansrijke Gewassen. Op 27 augustus vindt een excursie ov...

Lees meer
28
Aug
Excursie kansrijke gewassen- Zonnekroon

Excursie kansrijke gewassen- Zonnekroon

Agrarisch Collectief Waadrâne organiseert vier excursies rondom Kansrijke Gewassen. Op 28 augustus vindt een excursie ov...

Lees meer
11
Sept
Tour de Boer (div. data)

Tour de Boer (div. data)

Ook dit jaar organiseert Waadrâne i.s.m. Stichting Twirre excursies bij agrariërs die actief zijn met agrarisch natuurbe...

Lees meer

Op zoek naar gratis advies?

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

VRAAG ADVIES AAN

Case

Verlaging CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land

Wat zijn voor mijn bedrijf de aanpassingen in management voor een lagere CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land? Deze vraag kwam van een melkveehouder uit de omgeving Drachten. LAP-adviseur Jehannes Fopma heeft deze case behandeld.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Advies mogelijkheden weidevogelbeheer

Een melkveehouder uit het midden van Friesland wil weten wat er op het gebied van weidevogelbeheer mogelijk is op zijn land. LAP-adviseur Henk Oud heeft deze opdracht aangenomen. Henk heeft de betreffende percelen samen met de boer bezocht.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Langere beheerscontracten voor weidevogelgebieden

De boer die advies aan ons vroeg heeft zijn land inmiddels al 25 jaar in natuurbeheer. Had hij vooraf geweten dat hij zo lang zijn werk kon uitvoeren op dit stuk grond dan had hij nog veel meer voor de weidevogels kunnen betekenen, dan dat hij nu steeds uitgaat van 6-jaarlijkse perioden.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Erfontwerp

Een echtpaar uit de buurt van Heerenveen wil een nieuwe boerderij en potstal bouwen. Zij willen daar graag een mooi erf bij aanleggen. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft deze opdracht als LAP-adviseur aangenomen.

Lees meer

Bekijk alle cases

Aangesloten agrarische collectieven

Volg ons op Instagram en Facebook