Rûchte is it nije moai

Gezamenlijk bevorderen wij een natuurinclusieve landbouw, die economisch rendabel is en waarin meer ruimte is voor natuur-, milieu- en landschapswaarden.

WIE WIJ ZIJN GRATIS ADVIES AANVRAGEN

Nieuws

3e Keukentafelgesprek Stikstof in Roodhuis

3e Keukentafelgesprek Stikstof in Roodhuis

De 3e Keukentafelsessie Stikstof vond afgelopen donderdag plaats in Roodhuis bij de familie De Boer. Alle boeren hadden ...

Lees meer
Faunavriendelijk maaien

Faunavriendelijk maaien

Samen met Grutsk op ús greidefûgels, diverse agrarische collectieven en loonwerkers zijn we bezig met de voorbereiding v...

Lees meer
Hoe staat het met de voederhagen?

Hoe staat het met de voederhagen?

Vanuit het project Voederhagen is inmiddels al zo'n 4 kilometer aangeplant. Hoe staat het daarmee?

Lees meer
Keukentafelbijeenkomst Stikstof in Bantega

Keukentafelbijeenkomst Stikstof in Bantega

Onze 1e Keukentafelsessie Stikstof vond afgelopen vrijdag plaats in Bantega bij de familie De Jong. Alle boeren hadden v...

Lees meer
Steenuil in de buurt?

Steenuil in de buurt?

Steenuilwerkgroep Friesland is (opnieuw) actief aan het werven en inventariseren, zodat hulp gegeven kan worden om uitbr...

Lees meer
Meer omzet creëren op een akkerbouwbedrijf

Meer omzet creëren op een akkerbouwbedrijf

Deze maand stond een artikel in magazine Boerderij over het behalen van meer omzet met je akkerbouwbedrijf door meerwaar...

Lees meer

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Agenda

28
Mrt
Kennisuitwisselings- bijeenkomst 'Lûden út it Fjild'

Kennisuitwisselings- bijeenkomst 'Lûden út it Fjild'

Een praktische kennisuitwisselingsbijeenkomst voor veldmedewerkers van de Agrarische Collectieven

Lees meer
24
Apr
Demo faunavriendelijk maaibeheer - Stiens

Demo faunavriendelijk maaibeheer - Stiens

Meerdere partijen delen hun (praktijk)kennis en er wordt gedemonstreerd welke apparatuur en nieuwste technieken gebruikt...

Lees meer
26
Apr
Demo faunavriendelijk maaibeheer - Sneek

Demo faunavriendelijk maaibeheer - Sneek

Meerdere partijen delen hun (praktijk)kennis en er wordt gedemonstreerd welke apparatuur en nieuwste technieken gebruikt...

Lees meer
11
Mei
Broed!

Broed!

Hét biodiversiteitsfestival van het Noorden inspireert om zelf aan de slag te gaan met biodiversiteit.

Lees meer

Op zoek naar gratis advies?

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

VRAAG ADVIES AAN

Case

Verlaging CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land

Wat zijn voor mijn bedrijf de aanpassingen in management voor een lagere CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land? Deze vraag kwam van een melkveehouder uit de omgeving Drachten. LAP-adviseur Jehannes Fopma heeft deze case behandeld.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Advies mogelijkheden weidevogelbeheer

Een melkveehouder uit het midden van Friesland wil weten wat er op het gebied van weidevogelbeheer mogelijk is op zijn land. LAP-adviseur Henk Oud heeft deze opdracht aangenomen. Henk heeft de betreffende percelen samen met de boer bezocht.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Langere beheerscontracten voor weidevogelgebieden

De boer die advies aan ons vroeg heeft zijn land inmiddels al 25 jaar in natuurbeheer. Had hij vooraf geweten dat hij zo lang zijn werk kon uitvoeren op dit stuk grond dan had hij nog veel meer voor de weidevogels kunnen betekenen, dan dat hij nu steeds uitgaat van 6-jaarlijkse perioden.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Erfontwerp

Een echtpaar uit de buurt van Heerenveen wil een nieuwe boerderij en potstal bouwen. Zij willen daar graag een mooi erf bij aanleggen. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft deze opdracht als LAP-adviseur aangenomen.

Lees meer

Bekijk alle cases

Aangesloten agrarische collectieven

Volg ons op Instagram en Facebook