Rûchte is it nije moai

Gezamenlijk bevorderen wij een natuurinclusieve landbouw, die economisch rendabel is en waarin meer ruimte is voor natuur-, milieu- en landschapswaarden.

WIE WIJ ZIJN GRATIS ADVIES AANVRAGEN

Nieuws

Excursie Wat levert greppelinfiltratie en onderwaterdrainage op?

Excursie Wat levert greppelinfiltratie en onderwaterdrainage op?

26 Juni is er 's avonds in Lemmer een bijeenkomst + excursie over ecologisch slootschonen en greppelinfiltratie.

Lees meer
Wat levert greppelinfiltratie en onderwaterdrainage op?

Wat levert greppelinfiltratie en onderwaterdrainage op?

26 Juni is er 's avonds in Lemmer een bijeenkomst + excursie over de ecologische effecten van ecologisch slootschonen en...

Lees meer
Update project Blijvend Grasland

Update project Blijvend Grasland

Dit project richt zich op het behoud van blijvend grasland. Voor dit project betekent dit dat grondgebruikers de grond i...

Lees meer
Jonge reekalfjes gespot?

Jonge reekalfjes gespot?

Wij zijn bezig met het maken van een film over wat er momenteel in de Friese weilanden leeft. Heel veel jonge dieren, zo...

Lees meer
Geslaagde 2e demo in Sneek

Geslaagde 2e demo in Sneek

Gedeputeerde De Vries, loonwerkers, boeren, het bedrijfsleven, gemeenten en vogelwachters waren afgelopen vrijdag bij de...

Lees meer
Grote opkomst bij 1e demo in Stiens

Grote opkomst bij 1e demo in Stiens

Boeren, loonwerkers, het bedrijfsleven, gemeentes en een groep studenten van MBO-Aeres waren afgelopen woensdag bij de 1...

Lees meer

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Agenda

26
Jun
Excursie: wat groeit en leeft er in en om de sloot + wat levert greppelinfiltratie op?

Excursie: wat groeit en leeft er in en om de sloot + wat levert greppelinfiltratie op?

Tijdens deze excursie bespreken en bekijken we de resultaten en het belang van ecologisch slootschonen. Daarnaast komt g...

Lees meer
01
Okt
Efkes buorkje

Efkes buorkje

Op 1 en 3 oktober openen natuurinnovatieve boeren in zes Friese agrarische collectieven hun deuren voor collega-boeren. ...

Lees meer
24
Jun
Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: samenwerking akkerbouw en veehouderij. Sjoerd Reitsma en Siep Oostervel...

Lees meer
24
Jun
Agrarische Simmerjûn!

Agrarische Simmerjûn!

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: In het Friese veenweidegebied Idzegea is, samen met agrarisch Collectie...

Lees meer
26
Jun
Lessen Lisdodde in de Hegewarren

Lessen Lisdodde in de Hegewarren

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: In het Friese veenweidegebied de Hegewarren is een pilot gestart gerich...

Lees meer
27
Jun
Omschakelen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Hoe doe je dat?

Omschakelen naar een meer natuurinclusief bedrijf. Hoe doe je dat?

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: Familie De Boer uit Aldeboarn – De Deelen wil toe naar een minder hoogp...

Lees meer
28
Jun
Excursie Voederhagen op Woudstras Pleats in Menaam

Excursie Voederhagen op Woudstras Pleats in Menaam

Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw organiseert: Jan Woudstra toont de voederhaag die hij twee jaar geleden heeft geplan...

Lees meer
24
Jun
Workshop inpassen van kruidenrijke graslanden

Workshop inpassen van kruidenrijke graslanden

Tips en tricks voor inpassen kruidenrijke graslanden en effecten op emissie en melksamenstelling.

Lees meer
11
Sept
Tour de Boer (div. data)

Tour de Boer (div. data)

Ook dit jaar organiseert Waadrâne i.s.m. Stichting Twirre excursies bij agrariërs die actief zijn met agrarisch natuurbe...

Lees meer

Op zoek naar gratis advies?

Er zijn inmiddels 30 adviseurs aangehaakt die elk vanuit hun eigen expertise onafhankelijk advies kunnen geven.

VRAAG ADVIES AAN

Case

Verlaging CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land

Wat zijn voor mijn bedrijf de aanpassingen in management voor een lagere CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land? Deze vraag kwam van een melkveehouder uit de omgeving Drachten. LAP-adviseur Jehannes Fopma heeft deze case behandeld.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Advies mogelijkheden weidevogelbeheer

Een melkveehouder uit het midden van Friesland wil weten wat er op het gebied van weidevogelbeheer mogelijk is op zijn land. LAP-adviseur Henk Oud heeft deze opdracht aangenomen. Henk heeft de betreffende percelen samen met de boer bezocht.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Langere beheerscontracten voor weidevogelgebieden

De boer die advies aan ons vroeg heeft zijn land inmiddels al 25 jaar in natuurbeheer. Had hij vooraf geweten dat hij zo lang zijn werk kon uitvoeren op dit stuk grond dan had hij nog veel meer voor de weidevogels kunnen betekenen, dan dat hij nu steeds uitgaat van 6-jaarlijkse perioden.

Lees meer

Bekijk alle cases

Case

Erfontwerp

Een echtpaar uit de buurt van Heerenveen wil een nieuwe boerderij en potstal bouwen. Zij willen daar graag een mooi erf bij aanleggen. Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland heeft deze opdracht als LAP-adviseur aangenomen.

Lees meer

Bekijk alle cases

Aangesloten agrarische collectieven

Volg ons op Instagram en Facebook