Gebiedscoöperatie It Lege Midden

Ga naar de website

Gebiedscoöperatie It Lege Midden is een vereniging van 5 agrarische natuurverenigingen. It Lege Midden zet zich in voor weidevogelbeheer. De coöperatie zet zich ervoor in  om het milieu aantrekkelijk te maken voor weidevogels door te zorgen voor voldoende voedsel, plekken om te nestelen en mogelijkheden voor kuikens om weg te komen. Verder zorgt It Lege Midden voor kennisinventarisatie, het inschakelen van mensen van buitenaf, het creëren van draagvlak en samenwerking met provincie.

Contact

It Patroan 5, 8491 PK Akkrum
Telefoon: 0566-700207
E-mail: info@itlegemidden.nl

Ga naar de website