Organisatie

De 7 Friese agrarische collectieven zijn in 2015 opgericht. Deze collectieven en LTO Noord hebben in 2016 hun krachten gebundeld tot het Kollektivenberied Fryslân (KBF). Vanaf 2024 zijn de stichtingen Kollektieven Beried Fryslân (KBF) en Living Lab Fryslân (LLF) (incl. de Landbouw Adviespool (LAP)) met elkaar in overleg geweest om te kijken waar en hoe ze elkaar in de toekomst meer kunnen versterken. Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat een samensmelting van beide stichtingen veel voordelen oplevert. Daarom zijn we vanaf 1 januari 2024 gestart met één nieuwe organisatie en naam: BoerenNatuur Fryslân (BNF). Klik hier voor meer informatie

De 7 Friese agrarische collectieven hebben elk hun eigen werkgebied, waarbinnen ze binnen de begrenzingen van de leefgebieden met hun beheerders het agrarisch natuurbeheer uitvoeren (zie kaart: Geografische begrenzing deelgebieden).