Agrarisch Collectief Waadrâne

Ga naar de website

Waadrâne is een agrarisch collectief met ruim 165 leden in de noordelijke kuststrook tegen de Waddenzee dat meewerkt aan de bescherming van boerenlandvogels. Wij zetten ons in voor het behoud van natuur, landschap en biodiversiteit en werken daarbij samen met elkaar én met de natuur. Ons belangrijkste doel? Noard-Fryslân nóg mooier maken door de flora en fauna in stand te houden.

Wij vinden het belangrijk dat natuur en landbouw elkaar versterken. Dit doen wij door natuurbeheer bij de boeren onder te brengen, natuurinclusieve landbouw genaamd. Door het uitvoeren van verantwoord beheer dragen wij bij aan biodiversiteit en duurzaamheid in onze leefomgeving. De basis hiervoor is: dicht bij de natuur blijven en de boerenlandvogels beschermen. Als collectief vormen wij de schakel tussen boeren/beheerders en de overheid. Tegelijkertijd willen wij dicht bij de leden blijven: ‘Mei de fuotten yn ‘e klaai’.

Contact

Agrarisch Collectief Waadrâne
p.a. Raarderwei 9, 9156 AC  Bornwird
E-mail: info@waadrane.frl

Ga naar de website