ELAN Zuidoost Friesland

Ga naar de website

ELAN staat voor: economisch en ecologisch, landschap, agrarisch en natuur. En natuurlijk voor het nieuwe elan dat het collectief wil uitstralen. Net als de onderliggende natuurverenigingen streeft ELAN naar agrarische bedrijven waar agrariërs in harmonie met hun omgeving duurzaam en economisch rendabel kunnen werken. Door als agrarische natuurverenigingen samen te werken wil de vereniging ELAN samen sterk staan: van elkaar leren en een aanspreekpunt zijn voor overheden. Het eerste gezamenlijke project van ELAN was het schrijven van een Gebiedsvisie. De agrariërs in Zuidoost Friesland willen niet alleen werken ín het gebied maar ook werken áán dat gebied en laten zien wat ze doen. Doel is bij te dragen aan thema’s als de bescherming van flora en fauna, biodiversiteit, een schoon milieu, energiezuinig werken en rust en ruimte.

De onderliggende agrarische natuurverenigingen van collectief ELAN zijn: Alde Delte in Opsterland, Grien Brongergea in Heerenveen, Gagelvenne in Ooststellingwerf en Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf in Weststellingwerf.

Net als de onderliggende natuurverenigingen streeft ELAN naar agrarische bedrijven waar agrariërs in harmonie met hun omgeving duurzaam en economisch rendabel kunnen werken. De boeren willen met plezier hun vak blijven uitoefenen, zodat hun bedrijven ook in de toekomst nog hun plek innemen in de mooie omgeving van Zuidoost Friesland. ELAN wil samen sterk staan: van elkaar leren en een aanspreekpunt zijn voor overheden.

Contact

Bezoekadres: Commissieweg 15, 9244 GB Beetsterzwaag
Telefoon: 0512-726183
E-mail: info@elan-zofriesland.nl

Ga naar de website