Noardlike Fryske Wâlden

Ga naar de website

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) is een vereniging van 6 afdelingen in Noordoost-Fryslân waarin bijna 800 leden, boeren en particulieren aan agrarisch natuurbeheer doen. De vereniging NFW streeft naar een gebiedsgerichte vitale landbouw die vervlochten is met het cultuurhistorische landschap met bijbehorende natuurwaarden. De vereniging zet zich in voor collectief weidevogelbeheer en landschapsbeheer.

Projecten

Een professioneel bureau in Buitenpost voert alle administratieve handelingen uit voor de leden. Samen met externe projectleiders ontwikkelt de NFW diverse projecten voor de leden en omgeving. Door jarenlange ervaring is de NFW een veldlaboratorium geworden voor universiteiten. Daarom krijgt de vereniging ook opdrachten van het rijk.

De vereniging NFW in cijfers:

  • 53.551 hectare is het werkgebied van de NFW (oppervlakte van de gemeenten opgeteld)
  • 2.815 hectare weidevogelbeheer
  • 2.100 hectare gedooggebied voor ganzen
  • Het gebied herbergt 3600 km landschapselement. Hiervan wordt 971 km elzensingel en 103 hectare houtwal beheerd volgens de veldgidsmethode
  • 321 pingo’s en dobben
  • 22,5 hectare beheer waterkwaliteit

Contact

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Kuipersweg 5, 9285 SN Buitenpost
Telefoon: 0511-745200
E-mail: info@noardlikefryskewalden.nl

Ga naar de website