Neem voorzorgsmaatregelen voordat de grondbewerkingen uitgevoerd worden

Bericht 6 vanuit het Afsprakenkader akker- en weidevogels

mei 2024

Door het huidige voorjaar met al z’n regen, laten de grondwerkzaamheden voor akkerbouwers en veehouders lang op zich wachten. De meeste bieten, uien en zelfs graan moeten nog worden gezaaid en het aardappelpoten is nog niet gestart. Veel grond zal de komende weken hiervoor klaargemaakt worden, waarbij de nesten van de akker- en weidevogels in gevaar komen.

Nu het land nog niet klaar is om te betreden, is dit een mooi moment om afstemming te zoeken met de nazorgers. Deel met hen de percelen, bijvoorbeeld door een screenshot van je teeltregistratiesysteem te maken. Geef aan welke percelen je het eerste verwacht te betreden. Zodra het weer het toelaat, zorg ervoor dat de informatie bekend is of er op een perceel vogels broeden en waar je deze kan vinden. Dit kan door de nazorger met stokjes aangegeven worden maar ook met GPS coördinaten voor het GPS systeem.

Het is goed om diegene die de eerste bewerking doet, te vragen om goed op te letten op nieuwe nesten en stokjes mee te geven als hij of zij ze vindt. Goede communicatie is belangrijk, vooral aangezien vaak meerdere keren een bewerking wordt uitgevoerd. Het is zonde dat bij de laatste bewerking alsnog nesten verloren gaan. Communiceer ook terug na de nazorgers, zodat zij ook nieuwe of potentieel nieuwe nesten weten.

Door bovenstaande maatregelen voldoen we als boer aan onze zorgplicht en voorkomen we dat onwerkzame regelgeving wordt opgesteld die ons belemmerd in het uitvoeren van de werkzaamheden. Spreek er ook eens over met collega’s, het is belangrijk dat iedereen zich inzet. 

Afsprakenkader akker- en weidevogels

In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' overeengekomen. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De organisaties geven hier gezamenlijk invulling aan door om de beurt een bericht op te stellen waarin alle aangesloten leden worden voorzien van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.