Wat te doen tijdens het broedseizoen

Bericht 8 vanuit het Afsprakenkader akker- en weidevogels

juni 2024

Het broedseizoen is volop bezig! Wat een pracht om de jonge kuikens te zien scharrelen, de jonge reekalfjes zijn gespot en de jonge haasjes verstoppen zich zo goed mogelijk. Voorjaar! Er wordt van ons verwacht dat wij zoveel mogelijk rekening houden met alle broedende vogels en het andere jonge grut. Dat doen wij natuurlijk ook maar het kan altijd beter. De meeste tips zijn al voorbijgekomen en het lijkt misschien onnodig maar herhalen is de kracht van het leren.

  • Ga voor je voorgenomen werkzaamheden een ronde door je land om te controleren of er ook broedende koppels zijn en/of jonge kuikens/reeën of neem contact op met de vogelwacht zodat die de controle voor je kunnen doen
  • Bescherm de nesten met de nestschalen bij mest uitrijden
  • Laat voldoende gras om de nesten staan
  • Werk samen met de vogelwacht en loonwerker
  • Maai van binnen naar buiten, laat rondom een strook gras staan en bij voorkeur overdag
  • Pas je snelheid aan zodat je op tijd kan reageren
  • Zo mogelijk, trapsgewijs beginnen te maaien en weiden. Op die manier is er variatie en keuzemogelijkheid voor de vogels

Om ons heen zien wij goede initiatieven om de bescherming van de weidevogels zo goed mogelijk op te zetten. Ook willen wij de goodwill van de loonwerkers en grondverzet even noemen, de wil om samen te werken is er en dat kan verder uitgebreid worden. Samen komen wij een heel eind!

Afsprakenkader akker- en weidevogels

In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' overeengekomen. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De organisaties geven hier gezamenlijk invulling aan door om de beurt een bericht op te stellen waarin alle aangesloten leden worden voorzien van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.