Zorg voor weide- en akkervogels niet vrijblijvend

Bericht 1 vanuit het Afsprakenkader akker- en weidevogels

maart 2024

Nog even en dan barst het broedseizoen van veel weide- en akkervogels weer los. Veel boeren en vrijwilligers doen dan hun uiterste best om de nesten en kuikens van deze vogels te beschermen. Voor de meeste boeren is de motivatie om dat te doen een vanzelfsprekendheid en is er geen aansturing nodig.

Voor boeren die die motivatie niet in de genen hebben, is de bescherming van weide- en akkervogels evenwel niet vrijblijvend. Op basis de Omgevingswet (voorheen Wet Natuurbescherming), hebben boeren een zorgplicht ten aanzien van de beschermde vogels. Dat houdt kort gezegd in dat boeren er verantwoordelijk voor zijn dat zij voorafgaand aan werkzaamheden (laten) verkennen of er broedende weidevogels aanwezig zijn en dat vogels, nesten en kuikens bij de uitvoering van werkzaamheden worden beschermd. Indien die inzet niet wordt gepleegd, kan de provincie handhavend optreden.

Om bij die handhaving vandaan te blijven maar ook omdat de landbouwpartijen in Fryslân overtuigd zijn van de meerwaarde van een aanpak vanuit de sector zelf, zijn zij onderling en met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' overeengekomen. Vanuit deze afspraken zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van de akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

In de komende periode voorzien de landbouwpartijen hun leden wekelijks van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.

LTO-Noord, AJF, DDB, NAV, FDF, NMV, FGB, BoerenNatuur Fryslân, FBBF/Netwerk Grondig en Agractie wensen u een succesvol groei- en broedseizoen toe.

Afsprakenkader akker- en weidevogels

In november 2021 zijn de landbouwpartijen in Fryslân, onderling en met de provincie het 'Afsprakenkader akker- en weidevogels' overeengekomen. Met dit afsprakenkader zet de agrarische sector in op het uitdragen van een positieve en actieve houding in het beschermen van akker- en weidevogels bij werkzaamheden op het land.

De organisaties geven hier gezamenlijk invulling aan door om de beurt een bericht op te stellen waarin alle aangesloten leden worden voorzien van aandachtspunten, tips en adviezen om de vogels te kunnen beschermen.