Derde keukentafelbijeenkomst Stikstof in Roodkerk

4 april 2024

Vorige week donderdag vond alweer het 3e Keukentafelgesprek over Stikstof bij boeren in Fryslân plaats. Dit keer waren we te gast bij de familie De Boer in Roodhuis.

De keukentafel was weer goed gevuld met boeren die mee wilden praten over dit onderwerp, de begeleider was dit keer Jehannes Fopma.

Alle boeren hadden wederom de Kringloopwijzer ingevuld. Er is een soort van benchmark gepresenteerd en het advies (in het kort) wat de gastheer heeft gekregen staat hieronder.
 


Eerst is de mineralenkringloop in beeld gebracht. Nu kijken we vooral naar stikstof dat eigenlijk niet goed is, maar voor een goed kringloopadvies moet je integraal kijken naar alle elementen en factoren.
 


Het gesprek is begonnen met het onderwerp mest, omdat de kwaliteit ervan beter moet. Krijgen we betere mest en bemesting dan resulteert dit in een betere bodem, wat weer beter ruwvoer oplevert waardoor we minder krachtvoer hoeven te voeren en de koeien gezond, betere melk en mest produceren. En dan is de kringloop weer rond.

AANMELDEN: Wil je als individuele boer een Stikstofscan van je bedrijf? Of wil je met een groepje boeren met behulp van een expert eens verder praten en sparren over dit onderwerp en zelf een Keukentafelgesprek Stikstof aanvragen?