Eerste keukentafelbijeenkomst Stikstof in Bantega

6 maart 2024

Onze 1e Keukentafelsessie Stikstof vond afgelopen vrijdag plaats in Bantega bij de familie De Jong. De adviseur van de Landbouw Adviespool die dit keer betrokken was, heet Christiaan Bondt. Alle boeren hadden de Kringloopwijzer ingevuld.
We werkten nu samen met agrarisch collectief It lege Midden. De andere collectieven in de provinsje Fryslân komen binnenkort aan bod.
Boeren die meer willen weten kunnen advies op maat krijgen middels een Stikstofscan.