Hoe werkt de AI-drone?

2e Demo in Sneek: Fauna vriendelijk maaien

26 april 2024

Hoe zorg je er als boer, loonwerker of vogelwachter voor dat je het maaibeheer afstemt op de aanwezige fauna in het veld?

Daarover ging deze bijeenkomst die we vrijdag 26-4 i.s.m. Grutsk op ús Greidefûgels in Sneek hebben georganiseerd. Woensdag 24-4 was de 1e bijeenkomst in Stiens. 

Wat?

De bijeenkomst bestond uit een theoretisch deel en een demonstratie waarin de Pöttinger Sensosafe door de firma Duport werd gedemonstreerd en de nieuwste AI-drone door Teade de Boer. 

Sprekers

Diverse organisaties die betrokken zijn bij weidevogelbeheer kwamen aan het woord. Jeroen de Vries van BoerenNatuur Fryslân gaven zinvolle tips over faunavriendelijk maaien. Vanuit Grutsk op ús Greidefûgels werd door projectcoördinator Henk de Jong benadrukt dat tijdige communicatie over het moment van maaien erg belangrijk is. En afspraak = afspraak. Gert Diever van Agrarisch collectief It lege Midden legde uit welke ANLb maatregelen gehanteerd kunnen worden. Bouwe Hoekstra liet namens branchevereniging van loonwerkers Cumela weten weliswaar vol achter de doelen te staan, maar ook een dilemma te zien. Er is vooral door personeelsgebrek weinig capaciteit in de loonwerkersmarkt. Vooral bij de eerste en de tweede snee ontstaat veel tijdsdruk op de uitvoering van maaiwerk.

Promotiefilmpjes

Verder werden twee nieuwe promotiespots van Grutsk op Greidefûgels gelanceerd met in de hoofdrollen boer Pier Jan Noordmans uit Edens en loonwerker Doede Rients Okkema uit Oosterend. De spots werden door gedeputeerde Matthijs de Vries en zijn twee dochters met een druk op de knop aan het grote publiek gepresenteerd. De komende periode zijn de commercials o.a. te zien op Omrop Fryslân. 

Maatregelen

  • Maai overdag ('s nachts zijn de dieren in rust en zie je minder wat er om je heen zit aan fauna)
  • Pas de maaisnelheid aan, ca. 10 km/uur. (dan hebben de dieren nog tijd om weg te komen en heb jij tijd om te acteren op wat er om je heen gebeurt)
  • Maai van binnen naar buiten (anders drijf je de dieren naar binnen en kunnen ze op een gegeven moment geen kant meer op)
  • Gebruik een wildredder
  • Laat de buitenste randen (1m langs de sloot) staan tijdens de eerste maaisnede (in de bermrand zitten ontzettend veel dieren, daar kunnen ze schuilen)
  • Blijf de omgeving en aanwezige fauna goed observeren

Communicatie

Techniek is belangrijk en de machines en apparatuur die gedemonstreerd worden helpen om het aantal maaislachtoffers drastisch te verlagen, maar wat key blijft is Communicatie. Communicatie tussen boeren, loonwerkers en nazorgers. Communicatie in samenhang met de nieuwste techniek zorgt voor goede resultaten.

Demo's

Er werden twee technische innovaties gedemonstreerd. Teade de Boer gaf vanuit de Bond Friese VogelWachten uitleg over de werking van weidevogeldrones. Naast de huidige dronetechniek met warmtebeeld zal in de toekomst ook kunstmatige intelligentie (AI) worden ingezet. Maarten Woertink van de firma Duport gaf uitleg over het Sensosafe systeem. Met dit systeem op de trekker kunnen boerenlanddieren via infrarood licht worden gesignaleerd, zodat een trekker op tijd kan stoppen en uitwijken.

We hebben een landingspage ingericht met allerlei nuttige informatie,  filmpjes en inspiratie. Klik hier om deze te checken.

Stimuleringsfonds

et Stimuleringsfonds Boerenlandvogels Fryslân geeft waarderingspremies uit aan boeren die een stapje verder gaan in boerenlandvogelbescherming dan vanuit de zorgplicht gezien strikt noodzakelijk is. Klik hier voor meer info.