Hoe werkt de Pöttinger Sensosafe?

1e Demo in Stiens: Fauna vriendelijk maaien

24 april 2024

Hoe zorg je er als boer, loonwerker of vogelwachter voor dat je het maaibeheer afstemt op de aanwezige fauna in het veld?

Daarover ging deze bijeenkomst die we wo 24-4 i.s.m. Grutsk op ús Greidefûgels hebben georganiseerd. Vrijdag 26-4 volgt de 2e bijeenkomst, dan in Sneek. 

Wat?

De bijeenkomst bestond uit een theoretisch deel en een demonstratie waarin de Pöttinger Sensosafe door de firma Duport werd gedemonstreerd en de nieuwste AI-drone door Teade de Boer. 

Meerdere partijen deelden hun (praktijk)kennis, denk aan:

 • BoerenNatuur Fryslân
 • Grutsk op ús Greidefûgels
 • De boer(in)
 • De loonwerker
 • De lokale vogelwacht
 • De bedrijven, fabrikanten achter de te demonstreren machines

Het werd duidelijk hoe een ieder te werk gaat en waar een ieder vanuit zijn invalshoek tegenaan loopt bij het beschermen van de fauna. Er is niemand die graag dieren doodt, maar de drukte, het geld (time = money) dwingt loonwerkers en boeren er toe om snel en efficiënt te werken. Als men langzamer moet werken, dan gaan de kosten omhoog. Wie gaat dat betalen of zorgt voor een tegemoetkoming in de kosten? Daar schuurt de economie met de ecologie.  

Maatregelen

 • Maai overdag ('s nachts zijn de dieren in rust en zie je minder wat er om je heen zit aan fauna)
 • Pas de maaisnelheid aan, ca. 10 km/uur. (dan hebben de dieren nog tijd om weg te komen en heb jij tijd om te acteren op wat er om je heen gebeurt)
 • Maai van binnen naar buiten (anders drijf je de dieren naar binnen en kunnen ze op een gegeven moment geen kant meer op)
 • Gebruik een wildredder
 • Laat de buitenste randen (1m langs de sloot) staan tijdens de eerste maaisnede (in de bermrand zitten ontzettend veel dieren, daar kunnen ze schuilen)
 • Blijf de omgeving en aanwezige fauna goed observeren

Communicatie

Techniek is belangrijk en de machines en apparatuur die gedemonstreerd worden helpen om het aantal maaislachtoffers drastisch te verlagen, maar wat key blijft is Communicatie. Communicatie tussen boeren, loonwerkers en nazorgers. Communicatie in samenhang met de nieuwste techniek zorgt voor goede resultaten.

Predatoren

Daarnaast blijft het punt van de predatoren staan. We hebben met z'n allen nog altijd veel last van de steenmarters, vossen, huiskatten, enz. O.a. uit camerabeelden blijkt dat zij 's nachts veel nesten leegroven. Dit blijft frustrerend voor de mensen die er alles aan doen om de fauna te beschermen en groot te laten worden. Al hun werk leidt zo niet tot het uiteindelijke doel: de kuikens vliegvlug te laten worden.

Hulpmiddelen

Er zijn hulpmiddelen beschikbaar om de boer en loonwerker te helpen bij het detecteren van de fauna, denk aan de wildredder, drones, Sensosafe en meer. 

We hebben een landingspage ingericht met allerlei nuttige informatie,  filmpjes en inspiratie. Klik hier om deze te checken.