Hoe staat het met de voederhagen?

6 maart 2024

Klik hier bij interesse in voederhagen

Wat een paar jaar geleden is begonnen als een kleine pilot bij Jan Woudstra in Menaam, heeft inmiddels in de hele provincie geresulteerd in ruim 4 kilometer aan voederhagen!

Jan wilde zijn omheining in de vorm van een vangrail vervangen door iets wat zou zorgen voor een toename van de biodiversiteit en bovendien positief bij zou bijdragen aan de koegezondheid. Deze pilot is omgezet in een gesubsidieerd project, waarbij afgelopen jaar bij 14 Friese boeren in totaal 4.715 struiken zijn aangeplant, goed voor 1.179 meter. Dat opgeteld bij de ruim 2,8 kilometer die eerder zijn aangeplant, is dat al ruim 4 kilometer! 

Naar aanleiding van die belangstelling hebben zich nog meer geïnteresseerden gemeld, die voor het plantseizoen 2024-2025 op de lijst staan. Als al die interesse wordt omgezet in aanplant, levert dat ook alweer 1,5 kilometer aan extra biodiversiteit op.

Onze stagiaire Annick Zwaagstra is de afgelopen periode druk bezig geweest met een inventarisatie van de toename van de biodiversiteit in de jonge aanplant. Als die resultaten zijn geanalyseerd, zullen we daar over berichten.

Stagiair Annick Zwaagstra aan het werk

Het plantseizoen van 2024 loopt voor voederhagen nu ten einde, maar mocht je als melkveehouder interesse hebben in dit project, laat dat dan even weten. We nemen dit mee in onze inventarisatie. We kunnen nu al 50% korting op het plantgoed toezeggen en zijn druk bezig om aanvullende subsidie te regelen.

De voederhaag bij familie Anema is dit voorjaar aangeplant.

Deze voederhaag van plantseizoen 2022-2023 slaat al mooi aan.