Opname webinar bedrijfseconomische analyse natuurinclusieve melkveehouderij Noord-Nederland

14 februari 2024

Gisteren vond ons webinar bedrijfseconomische analyse natuurinclusieve melkveehouderij Noord-Nederland plaats. Heb je het gemist, dan is het webinar hieronder te bekijken:

Middels een interactieve presentatie nam Rick Hoksbergen van Countus ons mee in de resultaten en gaf hij antwoord op de (vooraf) gestelde vragen vanuit het publiek. Is natuurinclusieve landbouw rendabel? Onder welke voorwaarden? Hoe scoren de beste bedrijven op de KPI’s stikstofbodemoverschot, ammoniak per ha, methaan per ha en groenblauwe dooradering? Zijn de huidige maatregelen meegenomen in de berekening?

Tijdens de presentatie ging hij in gesprek met melkveehouders Jolmer de Vries en Erik van der Velde. Hoe doen zij dit op hun bedrijf? Wat doen hun aan ANLb? Wat is het effect van weiden op de kosten voor voederwinning? En zetten zij een volgende stap in hun bedrijf als het gaat om natuurinclusieve landbouw of juist een stapje terug?

De vragen die vooraf zijn gesteld en tijdens het webinar, zijn live beantwoord. Mocht het toch nog vragen oproepen, neem dan contact op via info@boerennatuurfryslan.frl