Steenuil in de buurt?

4 maart 2024

Klik hier voor meer info

OPROEP

Steenuilwerkgroep Friesland is (opnieuw) actief aan het werven en inventariseren, zodat hulp gegeven kan worden om uitbreiding van de steenuil mogelijk te maken. Zij doen dit door onder andere door extra nestkasten te plaatsen rondom bestaande broedparen en territoria.

Om de steenuilen te vinden die reeds een plekje hebben in Friesland kunnen zij niet zonder uw meldingen van broedparen en territoria.

Uw omgeving is een belangrijk onderdeel in de populatie van steenuilen. In de gehele provincie wordt het aantal op ongeveer 10-15 paar geschat, waarvan enkele mogelijk in uw directe omgeving zijn.

Steenuilwerkgroep Friesland ontvangt graag alle meldingen/ waarnemingen van steenuilen, zodat zij op locatie kunnen onderzoeken of er geschikte nestgelegenheid is en dit eventueel extra aanbieden op de locatie en in de omgeving.

Ingebrachte gegevens worden met respect en voorzichtigheid in behandeling genomen om verstoring en privacy schending te voorkomen.

Indien u reeds een steenuilenbroedkast heeft hangen, horen zij dit ook graag! Zo krijgen ze inzichtelijk wat er al voor de steenuil gedaan wordt en kan samen worden bekeken of er in de omgeving kansen liggen.

Op www.steenuil.nl kunt u ook meer informatie vinden over de steenuilen.

Weet u op uw bedrijf of in de omgeving waar steenuilen zitten? Stuur dan een bericht naar steenuilfriesland@hotmail.com of neem contact via onze facebookpagina #steenuilenwerkgroep Friesland.