Webinar bedrijfseconomische analyse natuurinclusieve melkveehouderij Noord-Nederland

29 februari 2024

Dinsdag 13 februari organiseren wij het webinar bedrijfseconomische analyse natuurinclusieve melkveehouderij Noord-Nederland. Het afgelopen jaar hebben wij met 16 deelnemende melkveebedrijven de kosten en baten van natuurinclusieve melkveehouderij onderzocht.

Wat houdt de webinar in?

Rick Hoksbergen (branche specialist melkveehouderij) zal middels een online interactieve presentatie de resultaten delen van dit onderzoek en in gesprek gaan met 2 deelnemende boeren. Je kunt meer geld verdienen met minder melk, maar hoe?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Is natuurinclusieve landbouw mogelijk met behoud van melkproductie?
  • Je hebt al twee percelen met agrarisch natuurbeheer, houdt het daarmee op of is er meer mogelijk?
  • Ben je als boer in staat om de switch te maken, ook als ze elke week minder melk bij je komen ophalen?
  • Wat vind jij belangrijker, geld verdienen of liters afleveren?

Waarom project Onder de Streep? 

Steeds meer melkveehouders kiezen voor een vorm van natuurinclusieve landbouw, waarbij er wordt samengewerkt met de natuur en ecosystemen worden hersteld. Dit draagt bij aan de grote opgaven van de landbouw op de thema’s stikstof, klimaat, water en biodiversiteit. Maar biedt natuurinclusieve landbouw ook financieel een duurzame toekomst voor de boer? Wat zijn de kosten en baten van maatregelen zoals het houden van minder koeien per hectare, langer weiden en het verminderen van kunstmest en krachtvoer gebruik?

Samenwerkingspartners project Onder de Streep: Wij.land, De Natuurverdubbelaars, Brabants Bodem, Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland.

Dit project wordt gefinancierd door het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid