Werkbezoek Statenfractieleden en aanverwante relaties

'Mei elkoar de hannen út de mouwen stekke' (met elkaar de handen uit de mouwen stekken) én het moet wel (financieel) mogelijk gemaakt worden stonden centraal tijdens de drukbezochte bijeenkomst afgelopen maandagavond op 1 juli. Er waren maar liefst 65 aanwezigen op deze avond waarbij in het eerste deel de volgende partijen aan het woord kwamen:

 • Wij, als nog redelijk nieuwbakken organisatie (start 1 januari 2024) - voorzitter Albert van der Ploeg en communicatieverantwoordelijke Carla Boonstra
 • Agrarisch collectief ELAN Zuidoost Friesland - voorzitter Warner van der Leeuw
 • Boer en gastheer Paul Sinnige

Waarom natuurinclusieve landbouw?

Wij geloven dat een duurzame en gezonde vorm van landbouw dé oplossing (ook op lange termijn) is voor tal van problemen waar we vandaag de dag mee te maken hebben. Denk aan:

 • de achteruitgang van de biodiversiteit
 • landschapsdegradatie
 • klimaatverandering
 • waterberging en droogte
 • de stikstofproblematiek. 

Daarna stond er een heerlijk buffet voor ons klaar, waarbij alle partijen tijdens het diner al in gesprek met elkaar konden gaan.

Financiën

BoerenNatuur bestaat uit 3 geledingen:

 • Agrarisch natuurbeheer door de 7 collectieven
 • Living Lab Fryslân
 • Landbouw Adviespool

De agrarische collectieven kunnen ook de komende jaren volop door met hun werkzaamheden, het rijk heeft hiervoor geld gereserveerd. 

Voor het onderdeel van Living Lab, het experimenteer- kennis- en inspiratiedeel van BoerenNatuur, en de Landbouw Adviespool waar boeren onafhankelijk advies kunnen inwinnen, is volgend jaar geen geld meer beschikbaar.

Het is dus nog de vraag of deze twee delen van de organisatie volgend jaar door kunnen gaan ja / nee. 

Dat is afhankelijk van de vraag of nog steeds noodzakelijk geacht wordt dat er een organisatie is die natuurinclusieve landbouw onder de aandacht brengt bij boeren en aanverwante partijen en zorgt voor kennis- en inspiratieoverdracht middels bijeenkomsten, uitingen, dialoogsessies etc. Een partij die zorgt voor verbinding en die een stimulerend werkt om meer aan natuurinclusieve landbouw te doen. En wat het belang is voor onafhankelijk advies over concretisering van natuurinclusieve landbouw voor boeren die stappen in deze richting willen zetten.

Op excursie

Vervolgens gingen we in 2 groepen op excursie.

De ene groep ging in een huifkar naar een akkervogelrijk boerenlandschap 5 km verderop en de andere groep bezocht een perceel dichtbij de boerderij. In de praktijk zien wat de uitwerking is van de ANLb-maatregelen werkte heel verhelderend. Ook het enthousiasme van de boer en zijn verhaal over de reacties van de omgeving op het mooie bloeiende landschap deed de mondhoek van de aanwezigen krullen.

De vader van de boer heeft zelfs stoeltjes in het land gezet, zodat de vele wandelaars, fietsers en andere bezoekers even rustig tussen het bloeiend landschap kunnen zitten en kunnen genieten van al het moois wat natuurinclusieve landbouw te bieden heeft. 

Jaarthema en sneak preview

Collega Carla Boonstra vertelde over de strategische aanpak van verschillende (jaar)thema's binnen natuurinclusieve landbouw en hoe daarin communicatie key is en het verschil kan maken. 

Dit voorjaar hebben we veel aandacht besteed aan Faunavriendelijk maaibeheer. Hier zijn diverse bijeenkomsten en demo's met nieuwe machinerie aan gewijd. De dialoog met diverse partijen in het veld is gefaciliteerd en er wordt een (natuur)film gemaakt die duidelijk maakt hoeveel jong leven er in het voorjaar in de weilanden te vinden is en dat het belangrijk is dat natuur en landbouw elkaar daarin de hand toereiken. Zo wordt niet alles kapotgemaaid tijdens bij het binnenhalen van de 1e en 2e snede.

Na de zomervakantie is de film klaar en zal deze tijdens diverse bijeenkomsten worden gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst werd de sneak preview vertoond.