Fauna-inventarisatie


Van belang is om voordat er gemaaid wordt te weten wat er aan fauna zit op de percelen. In veel regio’s in Friesland wordt gecoördineerd door de BFVW en de vogelwachten actief aan weidevogelbescherming gedaan. Hierdoor is er veelal een goed beeld wat er aan weidevogelnesten op de percelen zit.

Ook de jager vanuit de lokale WBE (Wildbeheereenheden) heeft vaak een goed beeld wat er aan wild op de percelen zit. Indien het de verwachting is dat er meer broedende vogels of jonge reeën op het perceel aanwezig zijn kan er voor gekozen worden om met een drone een inventarisatie uit te voeren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de lokale vogelwacht of de BFVW. Door middel van de drone met warmtebeeldcamera kunnen nesten, jonge hazen en reeën worden gedetecteerd en vervolgens beschermd worden.

Vroegtijdige communicatie over de maaidatum is hierbij essentieel, zodat er nog voldoende tijd is om een inventarisatie uit te voeren indien nodig.