Faunavriendelijk maaien

Door met het maaibeheer rekening te houden met het wild in het grasland kun je het aantal maaislachtoffers drastisch reduceren. Hiervoor zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen en technieken ontwikkeld die je in kunt zetten, voorafgaand of tijdens het maaien. 

Poster downloaden Poster aanvragen

Graslanden hebben van oudsher een rijke biodiversiteit. Fauna zoals hazen, reeën, eenden en weidevogels zoeken in het voorjaar dekking en nestgelegenheid in het lange gras. Veelal ook op productieve percelen die eind april tot halverwege mei worden gemaaid. Soms vluchten ze op tijd weg voor de trekker, in andere gevallen drukken ze zich bij gevaar tegen de grond of blijven ze op het nest zitten. Hierdoor is het risico op maaislachtoffers hoog. Ook wanneer ze proberen te vluchten slagen ze daar niet altijd tijdig in.

Door met het maaibeheer rekening te houden met het wild in het grasland kun je het aantal maaislachtoffers drastisch reduceren. Hiervoor zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen en technieken ontwikkeld die je in kunt zetten, voorafgaand of tijdens het maaien. 

Fauna-inventarisatie

Van belang is om voordat er gemaaid wordt te weten wat er aan fauna zit op de percelen. In veel regio’s in Friesland wordt gecoördineerd door de BFVW en de vogelwachten actief aan weidevogelbescherming gedaan. 

Lees meer

Het maken van een plan

In overleg met de vogelwacht kan vervolgens een plan worden gemaakt over hoe het maaibeheer hier op aan te passen. Hierbij kan gekeken worden naar de volgende maatregelen:

  • Uitstellen van het maaien
  • Plaatsen van vlaggen voorafgaand aan het maaien
  • Stroken en/of blokken gras laten staan (langs perceelsranden en nesten)
  • Inzetten apparatuur om maaislachtoffers te voorkomen (bv. wildredder of drone)

Lees meer

Tijdens het maaien

Als er maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd kun je op de volgende manier het risico op maaislachtoffers verminderen:

  • Maai overdag
  • Pas de maaisnelheid aan (ca. 10 km/uur)
  • Maai van binnen naar buiten
  • Gebruik een wildredder
  • Laat de buitenste randen (1m langs de sloot) staan tijdens de eerste maaisnede
  • Blijf de omgeving en aanwezige fauna goed observeren

Lees meer

Technologie

Door gebruik te maken van een wildredder ‘spat’ het wild tijdig op uit het grasland. Er zijn verschillende typen wildredders, zowel mechanisch als elektronisch, die je in kunt zetten. De eenvoudige mechanische wildredders bestaan uit een dwarsbalk met kettingen die tijdens het maaien lawaai maken en het wild aantikken. Een vast broedende eend of weidevogel zal hierdoor tijdig het nest verlaten. Van belang hierbij is dat de maaisnelheid niet te hoog ligt, de effectiviteit neemt af naar mate je sneller maait.

Lees meer

Heeft u een vraag over faunavriendelijk maaien?

Gratis advies aanvragen