Tijdens het maaien

Als er maaiwerkzaamheden worden uitgevoerd kun je op de volgende manier het risico op maaislachtoffers verminderen:

  • Maai overdag
  • Pas de maaisnelheid aan (ca. 10 km/uur)
  • Maai van binnen naar buiten
  • Gebruik een wildredder
  • Laat de buitenste randen (1m langs de sloot) staan tijdens de eerste maaisnede
  • Blijf de omgeving en aanwezige fauna goed observeren

Door overdag te maaien heb je beter zicht op wat er zich in het veld afspeelt. Daarnaast zijn veel dieren en vogels ’s nachts in rust en niet berekend op maaiwerkzaamheden. Hierdoor is ’s nachts het risico op maaislachtoffers hoger dan overdag.

Door de maaisnelheid aan te passen hebben vogels en dieren meer tijd om weg vluchten voor de trekker, daarnaast heb je als bestuurder meer overzicht en tijd om te reageren mocht er fauna op duiken voor de trekker.

Door van binnen naar buiten te maaien drijf je de fauna naar de randen van het perceel, en raakt de fauna niet ingesloten in het midden van het perceel. Uit experimenten blijkt dat hiermee het aantal maaislachtoffers met 70-80% kan worden gereduceerd. Bij van binnen naar buiten maaien kan er voor gekozen worden om eerst de kopakkers te maaien, zodat er vlot gedraaid kan worden.