Technologie

Door gebruik te maken van een wildredder ‘spat’ het wild tijdig op uit het grasland. Er zijn verschillende typen wildredders, zowel mechanisch als elektronisch, die je in kunt zetten. De eenvoudige mechanische wildredders bestaan uit een dwarsbalk met kettingen die tijdens het maaien lawaai maken en het wild aantikken. Een vast broedende eend of weidevogel zal hierdoor tijdig het nest verlaten. Van belang hierbij is dat de maaisnelheid niet te hoog ligt, de effectiviteit neemt af naar mate je sneller maait.

Daarnaast zijn er akoestische wildredders die door middel van het produceren van een hard geluid het wild verjagen. Ervaringen in de praktijk met akoestische wildredders zijn wisselend. Bij voorkeur wordt er aan beide zijden van de trekker een kastje geplaatst. Akoestische wildredders zijn eenvoudig op de trekker te plaatsen, en tegen een relatief lage prijs aan te schaffen.

Naast mechanische en akoestische wildredders zijn er ook wildredders ontwikkeld op basis van infrarood. Een mooi voorbeeld hiervan is de Sensosafe van Pottinger. Het detecteert dieren door middel van infraroodsensoren op een aparte balk voor de maaimachine. De chauffeur krijgt een melding bij detectie, en de frontmaaier wordt bij detectie automatisch om hoog geheven. Een systeem op basis van een warmtebeeldcamera  is ontwikkeld door melkveehouder Hofman uit Lutkewierum.