Werkbezoek Statenfractieleden en aanverwante relaties

Klik hier voor meer info

In het voorjaar zitten de weilanden vol jong leven. Dit is ook de periode dat er weer gemaaid kan worden. Het gras van de 1e en 2e sneden bevatten veel voedingswaarde voor de koeien. Daar begint de combinatie van landbouw met natuur te schuren.

Hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar een levend Frysk lânskip behouden? Daar zetten zich gelukkig nog veel 'strijders' voor in. Deze groep bestaat uit boeren, loonwerkers, jagers en mensen met een rol bij de overheid.

BoerenNatuur Fryslân stimuleert faunavriendelijk maaien. Klik hier voor meer informatie.

Na de zomervakantie volgt de release van de volledige film. Voor nu wensen we u veel kijkplezier en inspiratie toe!